_________________________________________


 ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό άοπλης και ένοπλης ασφάλειας ποντοπόρων πλοίων εν πλω, Maritime Security Operative - MSO. 

Άμεση πρόσληψη με εγγυημένα, εξαιρετικά πακέτα αποδοχών - παροχών, σταθερότητας εργασίας και προοπτικής. 

Απαραίτητα, βασικά προσόντα: 

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, 

Καλή φυσική κατάσταση, Λευκό ποινικό μητρώο, 

Καλό επίπεδο Αγγλικής γλώσσας, 

Σοβαρότητα,Συνεργασία και ομαδικό πνεύμα, Αυτοπειθαρχία. Προϋπηρεσία σε ειδικές δυνάμεις και στον τομέα παροχής υπηρεσιών ασφαλείας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Δεν απαιτείται άδεια security. Οργανώνονται εκπαιδεύσεις για τη διευκόλυνση της έκδοσης των αρχικών πιστοποιητικών για την εργασία
Δείτε αναλυτικά,    εδώ!

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ:_________________________________________