ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ             ΑΥΣΤΡΙΑ             ΓΕΡΜΑΝΙΑ

             ΕΛΒΕΤΙΑ 

           ΟΛΛΑΝΔΙΑ
         ΝΟΡΒΗΓΙΑ           ΣΟΥΗΔΙΑ