_________________________________________
      ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ SUPER-MARKETS

Βρείτε διάφορες αγγελίες εργασίας στα...    ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

  Υποβολή βιογραφικού σε...
     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

      Επιδόματα ΟΑΕΔ-Προγράμματα...
         ΟΔΗΓΟΙ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

     Οδηγοί φορτηγών,επικαθήμενων...


    ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Αγγελίες εργασίας για ημιαπασχόληση...ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ-ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Μάγειρες,προσωπικό κουζίνας,προσωπικό λάντζας...
 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:_________________________________________