Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) - Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε.είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες πετρελαιοειδών της Ελλάδας.Δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας, του φυσικού αερίου και της διύλισης και εμπορίας αργού πετρελαίου και σήμερα έχει εξελιχθεί σε βασικό πρωταγωνιστή του κλάδου στην ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια.

 Από τα κυριότερα περιουσιακά στοιχεία του ομίλου θεωρούνται οι εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων στο νομό Κορινθίας,τα οποία συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον τεχνολογικών και αποδοτικών διυλιστηρίων,σε διεθνές επίπεδο με υψηλό βαθμό πολυπλοκότητας.

  Τα προϊόντα του πετρελαϊκού ομίλου απευθύνονται στις εξαγωγικές, εσωτερικές δραστηριότητες και στη ναυτιλία.Οι εγχώριες πωλήσεις της εταιρείας αντιστοιχούν στο 30% περίπου του κύκλου εργασιών της, ενώ οι εξαγωγές στο 70%. Τα διυλιστήρια στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας,εγκαινιάστηκαν το 1972. 


Αυτήν την περίοδο,ο όμιλος MOTOR-OIL,έχει θέσεις εργασίας,σε συγκεκριμένες ειδικότητες


  Χειριστές παραγωγής & διακίνησης στο Διυλιστήριο της MOTOR OIL, το οποίο βρίσκεται στους Αγίους Θεοδώρους.

Κύριες Αρμοδιότητες

  • Επιτελεί συνδέσεις και αποσυνδέσεις των εύκαμπτων μανικών φορτω-εκφορτώσεις και των Loading Arms, που συνδέουν τους αγωγούς ξηράς με τα πλοία.
  • Επιβλέπει και παρακολουθεί τις ψυχρές και θερμές εργασίες στους χώρους του Λιμένος.
  • Προετοιμάζει και ρίπτει πρόσθετα στις γραμμές φορτώσεων ή στα αμπάρια των πλοίων.
  • Παρακολουθεί και ελέγχει την ασφαλή παραμονή των πλοίων στη προβλήτα.
  • Διενεργεί δειγματοληψίες φορτω-εκφορτώσεων από δεξαμενές παραβεβλημένων πλοίων και αγωγούς.

Για υποβολή αιτήσεων,  εδώ!


 Full Stack Developer για το τμήμα IT

της ConKat ΑΤΕ, να συμμετέχει στην ανάλυση, σχεδιασμό, ανάπτυξη και υποστήριξη

κυρίως των εταιρικών εφαρμογών αποστολής.


κύριες αρμοδιότητες

• Σχεδιάζει, κατασκευάζει και αναπτύσσει εταιρικές εφαρμογές μαζί με τις υπόλοιπες

ομάδα

• Συμμετέχει σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής της εφαρμογής, εστιάζοντας στην κωδικοποίηση back-end και

αποσφαλμάτωση


Δείτε περισσότερα,  εδώ!


Τεχνικούς Συστημάτων Ασφαλείας για μόνιμη απασχόληση στα Διυλιστήρια των Αγίων Θεοδώρων.

Προφίλ Υποψηφίου

  • Πτυχίο ΙΕΚ, ΤΕΙ ή ΕΠΑΛ (κατευθύνσεων Ηλεκτρολόγων ή Ηλεκτρονικών)
  • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Πολύ καλή γνώση Η/Υ και προγραμμάτων MS Office
  • Δυνατότητα απασχόλησης σε βάρδιες
  • Προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο και σε CCTV monitoring

Λεπτομέρειες,  εδώ!


  Μπορείτε να βρείτε περισσότερες αγγελίες,γράφοντας στο παρακάτω κουτί αναζήτησης,τι ψάχνετε (π.χ.: εργασία,θέσεις εργασίας κ.α.) και πατώντας δεξιά,το σχετικό πλήκτρο


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: