_________________________________________


  

 •   Βάσει του άρθ. 28 του ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101 Α΄), οι εργαζόμενοι γονείς μπορούν να αιτηθούν επίδομα γονικής άδειας από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), αρκεί να απασχολούνται επί ένα έτος στον ίδιο εργοδότη, εκτός εάν υπάγονται σε ευνοϊκότερη ρύθμιση/συμφωνία.

  Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και την ανάρτηση από τον εργοδότη στην εφαρμογή "ΕΡΓΑΝΗ" του ειδικού εντύπου Ε.14 «Γονική Άδεια», το επίδομα καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων γονέων.

  Η γονική άδεια διάρκειας 4 μηνών χορηγείται συνεχόμενα ή τμηματικά και στους δύο γονείς με επίδομα από τη Δ.ΥΠ.Α. για τους δύο πρώτους μήνες, ίσο με τον κατώτατο μισθό.


 • Διευκρινίζεται ότι:

  • στην περίπτωση περισσοτέρων παιδιών, οι γονείς δικαιούνται άδεια και για αυτά, εφόσον από τη λήξη της άδειας που δόθηκε για το προηγούμενο παιδί μεσολάβησε ένας χρόνος πραγματικής απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, εκτός εάν υπάγονται σε ευνοϊκότερη ρύθμιση/συμφωνία.
  • κατ' εξαίρεση, γονείς διδύμων, τριδύμων ή και περισσότερων πολύδυμων τέκνων δικαιούνται να λάβουν τη γονική άδεια για κάθε παιδί ξεχωριστά, διακεκομμένα ή και συνεχόμενα, και δικαιούνται να λάβουν την επιδότηση για δύο (2) μήνες επιπλέον, ανεξαρτήτως του αριθμού των παιδιών που γεννήθηκαν μαζί. Γονείς μόνοι, λόγω θανάτου του άλλου γονέα ή λόγω ολικής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας ή μη αναγνώρισης του τέκνου από τον άλλο γονέα, δικαιούνται τη γονική άδεια και το επίδομα εις διπλούν.
  • σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου ηλικίας έως οκτώ ετών, η γονική άδεια χορηγείται από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια.
  • αν έχει ήδη ληφθεί άδεια με βάση το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο και εφόσον η άδεια αυτή δεν είχε λήξει στις 19 Ιουνίου 2021, ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ ο νέος νόμος, οι γονείς δικαιούνται το επίδομα της γονικής άδειας.
  • ο χρόνος του τμήματος της άδειας κατά τον οποίο ο εργαζόμενος λαμβάνει επίδομα από τη Δ.ΥΠ.Α. λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στους κλάδους κύριας σύνταξης και ασθένειας του οικείου φορέα ασφάλισης καθώς και στους οικείους φορείς επικουρικής ασφάλισης.
  • έπειτα από συμφωνία μεταξύ εργαζομένου/-ης & εργοδότη, η γονική άδεια μπορεί να χορηγείται εναλλακτικά με τη μορφή μειωμένου ημερήσιου ωραρίου ή σε ημέρες άδειας εβδομαδιαίως ή μηνιαίως, χωρίς να θίγεται το δικαίωμα του επιδόματος γονικής άδειας.
  Μπορείτε να βρείτε περισσότερες αγγελίες,γράφοντας στο παρακάτω κουτί αναζήτησης,τι ψάχνετε (π.χ.: εργασία,θέσεις εργασίας κ.α.) και πατώντας δεξιά,το σχετικό πλήκτρο ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ:_________________________________________