_________________________________________


Επίδομα ανεργίας (Arbeitslosengeld)

Αν έχεις κάρτα ανεργίας από την Ελλάδα μπορείς να δηλωθείς απευθείας ως άνεργος στον γερμανικό ΟΑΕΔ (Agentur für Arbeit). Αν παίρνεις επίδομα ανεργίας από την Ελλάδα, έχεις, επίσης, το δικαίωμα να παίρνεις το επίδομα από την Agentur für Arbeit για 3 μήνες.

Χρειάζονται τουλάχιστον 12 μήνες εργασίας στη Γερμανία (με καλυμένες ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις) για να δικαιούσαι επίδομα ανεργίας. Το επίδομα ανεργίας ανέρχεται σε 60% του τελευταίου μισθού (67% όταν υπάρχει οικογένεια). 
Κοινωνικό επίδομα και στεγαστικό επίδομα
Αν έχεις δουλέψει έστω και λίγο διάστημα (τουλάχιστον ( 6 ) ( 12 ) μήνες, ή αμέσως δικαστικά) στη Γερμανία έχοντας καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές και φόρο και μείνεις άνεργος, μπορείς να διεκδικήσεις από το κέντρο εργασίας (Jobcenter) το κοινωνικό επίδομα. Αυτό το επίδομα περιλαμβάνει ένα ποσό για να νοικιάσεις διαμέρισμα ή δωμάτιο, σε περίπτωση που σε φιλοξενούν σε κάποιο φιλικό σπίτι, καθώς και 368-409€ μηνιαίως για τα έξοδα διαβίωσής σου.Η διαδικασία της διεκδίκησης του κοινωνικού επιδόματος  έχει ως εξής. 

Κατ'αρχήν, το Jobcenter ελέγχει την κίνηση του τραπεζικού σου λογαριασμού για να διαπιστώσει ότι πράγματι δεν έχεις εισόδημα. Παράλληλα, το Jobcenter καταγράφει την εργασιακή σου εμπειρία και τις γνώσεις σου και αναζητά θέσεις εργασίας. Θα σου ζητήσουν να υπογράψεις ότι θα δεχτείς οποιαδήποτε θέση σου προτείνουν. Διεκδίκησε δουλειά με κανονικό ωράριο εργασίας και μισθό που να μπορείς να ζήσεις.
Σχετικά με το ποσό για την κάλυψη του ενοικίου, σε ενημερώνουν για το ύψος του ενοικίου που μπορούν να καλύψουν. Αν βρεις σπίτι, πρέπει πρώτα να κάνεις με τον ιδιοκτήτη ένα προσύμφωνο (Mietangebotbescheinigung), το οποίο και καταθέτεις στο Jobcenter. Η σχετική απάντηση έρχεται το πολύ σε δυο μέρες. Στη συνεχεια, κάνεις το κανονικό συμβόλαιο και το στέλνεις στο Jobcenter. Επίσης, διεκδικείς από το Jobcenter να πληρώσει την εγγύηση ενοικίου (Mietkaution).


                ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ


_________________________________________