Η Vivartia ενσωματώνει πολύχρονη ιστορία και πλούσια κληρονομιά. Ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2006 και σήμερα δραστηριοποιείται στον κλάδο Γαλακτοκομικών και Ποτών μέσω της ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε., στον Κλάδο Υπηρεσιών Εστίασης και Ψυχαγωγίας μέσω των GOODY'S A.E. και EVEREST A.E. και στον Κλάδο Καταψυγμένων Τροφίμων μέσω της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Β.Ε.Ε.  Με ένα ανθρώπινο δυναμικό το οποίο ξεπερνά τους 5500 εργαζόμενους και ένα χαρτοφυλάκιο δεκάδων ελληνικών προϊόντων και ιστορικών εταιρειών, o Όμιλος VIVARTIA είναι ένας από τους μεγαλύτερους Ομίλους Τροφίμων και Ποτών στην ελληνική αγορά,αναπτύσσεται σταθερά με επενδύσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στηρίζοντας την εγχώρια αγορά και την ελληνική οικονομία και προσφέροντας στην κοινωνία με δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας. 

Αυτήν την περίοδο δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας.