_________________________________________  Ο Όμιλος ''Πλαστικα Θράκης'' είναι σήμερα ένας ελληνικός πολυεθνικός Όμιλος που παράγει και διανέμει προϊόντα πολυπροπυλενίου και πολυαιθυλενίου.Ο Όμιλος διαθέτει εγκαταστάσεις παραγωγής σε 6 χώρες και συγκεκριμένα στην Ελλάδα, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ιρλανδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο Όμιλος διαθέτει επίσης εταιρείες διανομής και εμπορίου σε 5 χώρες, και συγκεκριμένα στη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Σερβία, την Αυστραλία και την Κίνα, ενώ διαθέτει και λειτουργεί δίκτυο διανομής,που εκτείνεται σε περισσότερες από 80 χώρες. 

Χειριστές Γραμμών Παραγωγής για τις παραγωγικές του μονάδες στην Ξάνθη.

 Κύριες Αρμοδιότητες:

Χειρισμός και ρύθμιση μηχανημάτων παραγωγής

  Αμεση συνεργασία με τους εργοδηγούς βάρδιας για την εξασφάλιση της ομαλήςκαι χωρίς καθυστερήσεις λειτουργίας της παραγωγής

 Τήρησης των διαδικασιών της παραγωγής & των κανόνων υγιεινής καιασφάλειας

 Συμμετοχή στην βελτίωση των διαδικασιών της παραγωγής

Απαιτούμενα Προσόντα:

 Απόφοιτος ΕΠΑΛ, ΙΕΚ ή ΤΕΙ τεχνικής κατεύθυνσης

 Επιθυμητή η εμπειρία σε βιομηχανικό περιβάλλον 

 Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες

 Εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ

 Γνώση Αγγλικής γλώσσας

 Ικανότητα τήρησης διαδικασιών και επίλυσης προβλημάτων

 Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες, πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας

 Υπευθυνότητα και συνέπεια

 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (αφορά άνδρες υποψηφίους)

Ο Ομιλος προσφέρει:  Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

 Ιδιωτική ασφάλεια ζωής και υγείας

 Εξαιρετικές συνθήκες εργασίας 

 Ευκαιρίες για εκπαίδευση & ανάπτυξη σε ένα δυναμικά εξελισσόμενοπεριβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, στο e-mail: career@thraceplastics.gr, με κωδικό PRD014FB. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2541045795, 25410 45668 

Μηχανικούς Συντηρητές για τις παραγωγικές του μονάδες στην Ξάνθη. 

Κύριες Αρμοδιότητες:

 Αποκατάσταση δυσλειτουργιών-βλαβών

 Διενέργεια προληπτικών συντηρήσεων-βελτιώσεων

 Άμεση συνεργασία με τους εργοδηγούς βάρδιας για την εξασφάλιση της ομαλής και χωρίς καθυστερήσεις λειτουργία τηςπαραγωγής

 Συνεχείς βελτιώσεις στον υπάρχοντα εξοπλισμόΑπαιτούμενα Προσόντα:

 Πτυχίο Τ.Ε.Ι. Μηχανολογίας ή τεχνικής σχολής σχετικής με το αντικείμενο (ΕΠΑΛ τεχνικού μηχανολογικών εγκαταστάσεων &κατασκευών ) ή κάτοχος άδειας Πρακτικού Μηχανικού

 Κάτοχος επαγγελματικής άδειας μηχανολόγου

 Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, τουλάχιστον 2 έτη

 Εμπειρία στη συντήρηση και εγκατάσταση μηχανολογικούεξοπλισμού

 Γνώση Αγγλικής γλώσσας

 Εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ

 Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες

 Ικανότητα τήρησης διαδικασιών και επίλυσης προβλημάτων

 Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες, πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας

 Υπευθυνότητα και συνέπεια

 Εκπληρωμένες Στρατιωτικές υποχρεώσεις (αφορά άνδρεςυποψηφίους)

  • Ο Όμιλος προσφέρει
  •  ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
  •  ιδιωτική ασφάλεια ζωής και υγείας
  •  εξαιρετικές συνθήκες εργασίας και ευκαιρίες για εκπαίδευσηκαι ανάπτυξη σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τουςσημείωμα, στο e-mail: career@thraceplastics.gr, με κωδικόPRD052FB.

Ηλεκτρολόγους Βάρδιας για τις παραγωγικές του μονάδες στην Ξάνθη. 

Καθήκοντα Θέσης:

 άμεση αντιμετώπιση ηλεκτρολογικών προβλημάτων στηνπαραγωγή

 ηλεκτρολογική συντήρηση εργοστασίου

 άμεση συνεργασία με τους εργοδηγούς βάρδιας για τηνεξασφάλιση της ομαλής και χωρίς καθυστερήσεις λειτουργία τηςπαραγωγής

 συνεχείς βελτιώσεις στον υπάρχοντα εξοπλισμό

 εγκαταστάσεις νέου εξοπλισμούΑπαιτούμενα Προσόντα:

 Πτυχίο Τ.Ε.Ι. Ηλεκτρολογίας ή Τεχνικής σχολής σχετικής με το αντικείμενο

  εμπειρία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 2 έτη

 γνώση ηλεκτρολογικού σχεδίου

 εμπειρία σε εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτρολογικώνμονάδων

 γνώσεις βιομηχανικού αυτοματισμού, PLC, Inverter

 δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες

 χειρισμός Η/Υ γνώση Αγγλικής γλώσσας

 Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

 Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας

 Υπευθυνότητα, προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων

 Εκπληρωμένες Στρατιωτικές υποχρεώσεις (αφορά άνδρεςυποψηφίους)


  • Ο Όμιλος προσφέρει 
  •  ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
  •  ιδιωτική ασφάλεια ζωής και υγείας
  •  εξαιρετικές συνθήκες εργασίας και ευκαιρίες για εκπαίδευσηκαι ανάπτυξη σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο περιβάλλον.
  • Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τουςσημείωμα, στο e-mail: career@thraceplastics.gr, με κωδικόPRD046FB.
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ:_________________________________________