_________________________________________


Οι Έλληνες που επιθυμούν να αποκτήσουν την γερμανική υπηκοότητα δεν υποχρεούνται παραίτησης της τρέχουσας υπηκοότητας τους.

Η αναμόρφωση του γερμανικού νόμου περί υπηκοότητας, αποτελεί ένα περαιτέρω σημαντικό βήμα προς μια σύγχρονη, δίκαιη και κοσμοπολίτικη κοινωνία. Πολλοί μετανάστες το περίμεναν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο νόμος περί υπηκοότητας προσφέρει πολλές ευκαιρίες για τους ενήλικες και τα παιδιά τους. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της γερμανικής υπηκοότητας; 

Ως Γερμανός υπήκοος σάς παρέχονται πολλές δυνατότητες που δεν έχετε ως μετανάστης. Μπορείτε να συμμετέχετε σε κάθε ψηφοφορία, μπορείτε να ταξιδεύετε σε πολλές χώρες χωρίς βίζα, έχετε λιγότερα προβλήματα με τη δημόσια διοίκηση, γίνεστε ένας πολίτης που έχει ίσα δικαιώματα, αλλά και τις ευθύνες που συνεπάγονται. 

Και: δεν χρειάζεται να εγκαταλείψετε τον πολιτισμό και τον τρόπο ζωής σας. 

Πότε υφίσταται αξίωση για πολιτογράφηση; Η αξίωση για πολιτογράφηση υφίσταται όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: Κατά τη στιγμή της πολιτογράφησής σας έχετε άδεια εγκατάστασης, άδεια για συγκεκριμένους εμπορικούς σκοπούς ή άδεια διαμονής στην Ε.Ε ή είστε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δικαίωμα στην ελεύθερη μετακίνηση ή ισότιμος πολίτης χώρας του ΕΟΧ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία) ή Ελβετός/ή με δικαίωμα στην ελεύθερη μετακίνηση ή κατέχετε μπλε κάρτα της Ε.Ε. Ο συνήθης τόπος διαμονής σας τα τελευταία οκτώ έτη είναι εντός της Γερμανίας. Ο χρόνος αυτός μπορεί να μειωθεί σε επτά έτη μετά την επιτυχή συμμετοχή σε κύκλο μαθημάτων ένταξης και στην περίπτωση ειδικών μέτρων ένταξης ο χρόνος είναι δυνατό να μειωθεί σε έξι έτη. Μπορείτε να διασφαλίσετε το απαραίτητο επίπεδο διαβίωσης για εσάς και τα μέλη της οικογένειάς σας χωρίς να λαμβάνετε κοινωνικό βοήθημα ή επίδομα ανεργίας ΙΙ. Έχετε επαρκείς γνώσεις της γερμανικής γλώσσας.

 Αυτό θα πρέπει να θεωρείται ότι έχει αποδειχθεί εάν πληρείτε τις απαιτήσεις της εξέτασης Γερμανικών επιπέδου Β1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Γνωρίζετε το νομικό και κοινωνικό σύστημα, καθώς και τις συνθήκες διαβίωσης στη Γερμανία. Αυτό θα πρέπει να θεωρείται ότι έχει αποδειχθεί εάν έχετε ολοκληρώσει με επιτυχία ένα τεστ υπηκοότητας. Μαθήματα πολιτογράφησης προσφέρονται ως προετοιμασία. Η συμμετοχή είναι εθελοντική. Δεν έχετε διαπράξει αδικήματα και δεν έχετε καταδικαστεί για αυτά (ήσσονος σημασίας καταδικαστικές αποφάσεις θεωρούνται ασήμαντες). 
Μπορούν τα μέλη της οικογένειάς μου να πολιτογραφηθούν μαζί με εμένα; Ναι. Ανήλικα τέκνα και σύζυγοι είναι δυνατό να πολιτογραφηθούν μαζί με εσάς. Ωστόσο, κατά γενικό κανόνα, τα τέκνα και οι σύζυγοι πρέπει επίσης να πληρούν τις ως άνω απαιτήσεις για την αξίωση πολιτογράφησης. Κατά την κρίση της αρμόδιας αρχής, τα μέλη της οικογένειάς σας είναι δυνατό να πολιτογραφηθούν μαζί με εσάς ακόμη και εάν δεν διαμένουν στη Γερμανία για 8 έτη. Ο/η σύζυγος θα πρέπει να πολιτογραφηθεί μαζί με εσάς μετά από τέσσερα έτη παραμονής στη Γερμανία, εφόσον ο γάμος έχει διαρκέσει δύο έτη στην Ομοσπονδιακή Επικράτεια. Για τα τέκνα που δεν έχουν συμπληρώσει ακόμη το 16ο έτος της ηλικίας τους, η πολιτογράφηση μαζί με εσάς είναι δυνατή υπό κανονικές συνθήκες μετά από παραμονή τριών ετών. Για τις γνώσεις της γερμανικής γλώσσας κατά την πολιτογράφηση μαζί με εσάς, είναι δυνατό να ισχύουν οι ακόλουθες διευκολύνσεις: Κατά την πολιτογράφηση των τέκνων, αρκεί αυτά να είναι σε θέση να γίνονται κατανοητά όταν εκφράζονται προφορικά στη γερμανική γλώσσα. Διευκολύνσεις ενδέχεται να ισχύουν και για συζύγους.

     
_________________________________________