_________________________________________

                   


 Το επίδομα ανεργίας χρηματοδοτείται από την ασφάλιση ανεργίας. Αυτό σημαίνει: Όσον αφορά τα επιδόματα ανεργίας, συνήθως εξαρτάται από το εάν και για πόσο καιρό είστε ασφαλισμένοι με ασφάλιση ανεργίας .

Η ασφάλιση ανεργίας είναι μία από τις κοινωνικές ασφάλειες, όπως η νόμιμη συνταξιοδοτική ασφάλιση. Ως υπάλληλος, θα αφαιρούνται γενικά οι εισφορές για ασφάλιση ανεργίας - τεχνικός όρος: η εργασία υπόκειται σε υποχρεωτική ασφάλιση.

Εάν έχετε χάσει τη δουλειά σας ή εάν μάθατε ότι πρόκειται σύντομα να χάσετε τη θέση εργασίας ή μαθητείας σας ή την πρακτική σας άσκηση, υποχρεούστε να δηλώσετε στοαρμόδιο γραφείο εργασίας ότι αναζητάτε εργασία.

Προσοχή: Πρέπει να μεταβείτε προσωπικά στο αρμόδιο γραφείο εργασίας και να δηλώσετε ότι αναζητάτε εργασία το αργότερο 3 μήνες πριν από τη λήξη της απασχόλησής σας. Εάν μάθετε για τη λήξη της απασχόλησής σας λιγότερο από τρεις μήνες νωρίτερα, θα πρέπει εντός 3 ημερών να μεταβείτε προσωπικά στο αρμόδιο γραφείο εργασίας και να δηλώσετε ότι αναζητάτε εργασία.Η προσωπική συνάντηση μπορεί να γίνει και αργότερα. Εάν χάσετε την προθεσμία, υπάρχει κίνδυνος να σας επιβληθεί περίοδος αποκλεισμού, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν θα λαμβάνετε παροχές σύμφωνα με το 3ο βιβλίο του γερμανικού Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης (επίδομα ανεργίας).

Πέρα από την αναζήτηση μιας θέσης εργασίας ή μαθητείας εσείς και τα μέλη της οικογένειάς σας μπορείτε να λάβετε συμβουλές και υποστήριξη (ενίσχυση) από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Εργασίας στους ακόλουθους τομείς:

 • επαγγελματικός προσανατολισμός,
 • επαγγελματική κατάρτιση,
 • επαγγελματική επιμόρφωση, ακόμη και για εργαζόμενους,
 • επαγγελματική ένταξη ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Μπορείτε να λάβετε και οικονομική ενίσχυση σε διάφορα στάδια της αναζήτησης εργασίας, όπως για παράδειγμα:

 • ανάληψη εξόδων μετεκπαίδευσης,
 • έξοδα μετακίνησης για συνεντεύξεις ή δικαιολογητικά,
 • εκπαίδευση στην υποβολή αιτήσεων,
 • εκμάθηση γλώσσας

Όταν δικαιούστε επίδομα ανεργίας

Οι ακόλουθοι όροι ισχύουν ουσιαστικά για το δικαίωμα επίδομα ανεργίας:

 • Εκπληρώνετε την περίοδο πρόκρισης. Αυτό συνήθως σημαίνει: Είχατε απασχοληθεί με υποχρεωτική ασφάλιση για τουλάχιστον 12 μήνες τους 30 μήνες πριν εγγραφείτε ως άνεργος . Πολλά επαγγέλματα μπορούν να προστεθούν μαζί.
 • Έχετε εγγραφεί ως άνεργοι στο γραφείο εργασίας σας .
 • Είστε άνεργοι, αλλά μπορείτε να εργαστείτε με υποχρεωτική ασφάλιση (τουλάχιστον 15 ώρες την εβδομάδα).
 • Ψάχνετε για μια εργασία που υπόκειται σε ασφάλιση και εργάζεστε με το γραφείο απασχόλησης.
Επίδομα ανεργίας Ι (Arbeitslosengeld I)
Δικαίωμα για επίδομα ανεργίας έχουν οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι που είναι άνεργοι, που δηλώθηκαν προσωπικά σαν άνεργοι στην Υπηρεσία Εργασίας και που είχαν απασχοληθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Επίδομα ανεργίας ΙΙ (Arbeitslosengeld II)
Το Επίδομα Ανεργίας ΙΙ αποτελεί την βασική εξασφάλιση συντήρησης για όσους ζητούν εργασία και είναι ικανοί για εργασία. Περιλαμβάνει εκτός από το Επίδομα Ανεργίας ΙΙ τα έξοδα κατοικίας και θέρμανσης. Δικαίωμα για την παροχή αυτή έχουν όλοι οι βιοποριστικά ικανοί άνθρωποι που κατοικούν στη Γερμανία και χρειάζονται βοήθεια, είτε διότι δεν έχουν δικά τους εισοδήματα ή διότι τα εισοδήματα από την εργασία τους δεν αρκούν για την διαβίωσή τους. Σε όσους χορηγούνται παροχές με βάση το Δεύτερο Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης (SGB II), χορηγείται και υποστήριξη κατά την αναζήτηση κατάλληλης εργασίας, ώστε να λήξει ή να μειωθεί η ανάγκη για χρηματική υποστήριξη.

Άλλες παροχές

Βασική σύνταξη για ηλικιωμένους και σε περίπτωση ελαττωμένης βιοποριστικής ικανότητας
Βασική σύνταξη για ηλικιωμένους και σε περίπτωση ελαττωμένης βιοποριστικής ικανότητας χορηγείται εάν λόγω ασθενείας, αναπηρίας ή ηλικίας δεν είστε σε θέση να εργαστείτε και να συντηρηθείτε με δικά σας χρηματικά μέσα ή με άλλα μέσα όπως π.χ. σύνταξη, περιουσία κλπ.
Οι αιτήσεις (εκτός ιδρυμάτων) υποβάλλονται στους δήμους ή στις κοινότητες.

Παροχές βάσει του Νόμου Παροχών για Υποψήφιους Ασύλου
Εάν χρειάζεστε οικονομική βοήθεια και είστε κάτοχος Άδειας Διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους (σύμφωνα με το άρθρο 23 εδ. 1, 24 ή 25 εδ. 4 φράση 1, εδ. 4α ή εδ. 5 του Νόμου Διαμονής), ή ανοχή διαμονής ή έχετε υποβάλει υποψηφιότητα ασύλου - τότε μπορούν να σας χορηγηθούν παροχές σύμφωνα με το Νόμο Παροχών για Υποψηφίους Ασύλου. Παρακαλούμε να υποβάλετε την αίτησή σας στην Υπηρεσία Κοινωνικών Υποθέσεων του τόπου κατοικίας σας.
Επιθυμείτε προσωπική παροχή συμβουλών ή βοήθεια για την υποβολή της αίτησης; Εάν ναι, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις Υπηρεσίες που σας αναφέραμε ήδη ή και σε ένα από τα γραφεία Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για Μετανάστες και Πρόσφυγες.

Παροχές με βάση το Νόμο Προκαταβολής Διατροφής για Συντήρηση Τέκνων (UVG)
Υπό ορισμένες προϋποθέσεις έχουν τα παιδιά στη Γερμανία δικαίωμα προκαταβολής διατροφής. Περισσότερες λεπτομέρειες για τις προϋποθέσεις αυτές θα μάθετε στην ιστοσελίδα της Διοικητικής Περιφέρειας Kreis Soest.

Ειδικές περιπτώσεις
Οι βαριά ανάπηροι στη Γερμανία μπορούν να υποβάλουν αίτηση για διαπίστωση της αναπηρίας τους και να λάβουν ορισμένα ευεργετήματα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Διοικητικής Περιφέρειας Kreis Soest.


    ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ


_________________________________________