_________________________________________


  Η σύσταση της ΔΕΗ το 1950 εθνικοποίησε την παραγωγή και διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θεωρήθηκε πλέον υπηρεσία κοινής ωφέλειας.Η ΔΕΗ είχε το αποκλειστικό προνόμιο της κατασκευής, λειτουργίας και εκμετάλλευσης υδροηλεκτρικών και θερμικών εργοστασίων, της χρήσης (κατά προτίμηση) εθνικών καυσίμων και την υποχρέωση κατασκευής εθνικού δικτύου μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, το μονοπώλιο διάθεσης και πώλησης του παραγόμενου ηλεκτρικού ρεύματος. Έπρεπε να έχει οικονομική αυτάρκεια, να παρέχει στη φθηνότερη δυνατή τιμή το ρεύμα στους αγροτικούς και αστικούς πληθυσμούς και να μην κάνει διακρίσεις μεταξύ αστικών και αγροτικών πληθυσμών τόσο στη διανομή όσο και στην τιμολογιακή πολιτική της. 

  Το μονοπώλιο της ΔΕΗ στην παραγωγή, μεταφορά, διανομή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας έχει αρθεί πλήρως από το 2012, ενώ εξαίρεση αποτελούν τα μη διασυνδεδεμένα νησιά (ΜΔΝ) στα οποία έχει αρθεί μερικώς.

Αυτήν την περίοδο ζητούνται υπάλληλοι γραφείου   

Αρμοδιότητες:

  • Υποδοχή και διερεύνηση αναγκών του πελάτη
  • Προώθηση ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών που εντάσσονται στην εμπορική δραστηριότητα της εταιρίας
  • Παροχή συμβουλών ενεργειακών λύσεων (energy coaching)
  • Αποτελεσματική διαχείριση παραπόνων και αιτημάτων στο πλαίσιο της άριστης εξυπηρέτησης των πελατών

 Για υπαλλήλους γραφείου,σε διάφορες περιοχές,δείτε περισσότερες πληροφορίες,   εδώ!
Για οδηγούς και εργάτες δείτε αναλυτικά,    εδώ!


 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ:_________________________________________