_________________________________________  Αυτήν την περίοδο,ζητείται προσωπικό από εργαστήριο κουφετοποιΐας,για εργασία πλήρους απασχόλησης

  • Συμμετοχή στη λειτουργία της παραγωγικής διαδικασίας ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη λειτουργία της
  • Χειρισμός τόσο των εγκαταστάσεων παραγωγής, όσο και των βοηθητικών εγκαταστάσεων υποστήριξης, την τροφοδοσία των γραμμών, την εκτέλεση βοηθητικών εργασιών
  • Συνεργασία και επικοινωνία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας και τα υπόλοιπα τμήματα για την εύρυθμη λειτουργία της παραγωγής
  • Τήρηση των πολιτικών και των διαδικασιών της εταιρίας (Περιβάλλον, Υγεία & Ασφάλεια)


Για υποβολή αιτήσεων,δείτε αναλυτικά,     εδώ!

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ:_________________________________________