_________________________________________


  Η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ Α.Ε.) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, που λειτουργεί ως Ανώνυμη Εταιρεία υπό την εποπτεία του δημοσίου που αποτελεί τον μοναδικό της μέτοχο. Συνιστά το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Ελλάδας. Λειτουργεί με εννιά τηλεοπτικούς σταθμούς (τέσσερις επίγειους, τέσσερις διαδικτυακούς και έναν δορυφορικό), τριάντα τρεις ραδιοφωνικούς σταθμούς (είκοσι οκτώ επίγειους και πέντε διαδικτυακούς), τέσσερις ιστοτόπους, δύο ψηφιακούς πολυπλέκτες, ένα περιοδικό, μία υπηρεσία αρχείου, μία υβριδική υπηρεσία, μία χορωδία και δύο ορχήστρες.Προς το παρόν οι θέσεις εργασίας,έχουν καλυφθεί


ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ:_________________________________________