Η εταιρεία ''CLEVER DIGITAL SERVICES'',με έδρα την Αθήνα,ζητεί άτομα με εμπειρία σε απομαγνητοφωνήσεις,καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και τυφλού συστήματος δακτυλογράφησης,για όλα τα δικαστικά μέγαρα της χώρας.

Παρέχονται μισθός και ασφάλιση

Οι συγκεκριμένες θέσεις απαιτούν φυσική παρουσία και όχι εξ'αποστάσεως εργασία

Για περισσότερες πληροφορίες και αποστολή βιογραφικών,στο e-mail: support@cleverdigital.org

Υπόψη κ. Γ.Κοντοστάνου