_________________________________________


  Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) – Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε.[5] ή απλά ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ[6] είναι εταιρεία πετρελαιοειδών με έδρα το Μαρούσι, στην Αθήνα. Δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας, του φυσικού αερίου και της διύλισης και εμπορίας αργού πετρελαίου και σήμερα έχει εξελιχθεί σε βασικό πρωταγωνιστή του κλάδου, στις περιοχές της νοτιοανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων. 

  Η σημαντικότερη θυγατρική του Ομίλου, η Avin Oil, αποτελεί βραχίονα του Ομίλου στον τομέα της εμπορίας καυσίμων και λιπαντικών με δραστηριότητες σε 9 χώρες των Βαλκανίων και της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στον ευρύτερο όμιλο της εντάσσονται και οι εξής θυγατρικές: Coral Α.Ε. Πετρελαιοειδών και Χημικών Προϊόντων, Coral Gas Μ.Α.Ε.Β.Ε. Υγραερίου, LPC Μ.Α.Ε. Επεξεργασίας και Εμπορίας Λιπαντικών και Πετρελαιοειδών Προϊόντων, NRG Supply and Trading Ενεργειακή Μ.Α.Ε., OFC Υπηρεσίες Αεροπορικού Καυσίμου Α.Ε., Κόρινθος Power Α.Ε. Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας, Α.Ε. Αγωγού Καυσίμων Αεροδρομίου Αθηνών και Shell & MOH Α.Ε. Αεροπορικών Καυσίμων. 

Χειριστές Παραγωγής για το Διυλιστήριο στους Αγίους Θεοδώρους, στην περιοχή της Κορίνθου.

Κύριες Αρμοδιότητες Ρόλου

  • Έλεγχος των μονάδων ευθύνης όσον αφορά την καλή λειτουργία του εξοπλισμού
  • Έλεγχος και καταγραφή των ενδείξεων (θερμοκρασίες, ροές, πιέσεις κ.λ.π.) στα σχετικά έντυπα
  • Χειρισμούς ροών μονάδων (π.χ. άνοιγμα βάνας, εκκίνηση αντλίας, κ.λ.π.).
  • Παρακολούθηση των εργασιών συντήρησης στις μονάδες, ιδιαίτερα από πλευράς ασφαλείας (Έκδοση Άδειας Εκτέλεσης Εργασίας).
  • Έλεγχος και καταγραφή ενδείξεων (θερμοκρασίες, ροές, πιέσεις κ.λ.π.) 

 Η LPC A.E., μέλος του Ομίλου Motor Oil, δραστηριοποιείται ταυτόχρονα στη βιομηχανική παραγωγή βασικών λιπαντικών, στην παραγωγή και εμπορία συσκευασμένων λιπαντικών προϊόντων καθώς και στην εμπορία παραφινών και άλλων προϊόντων πετρελαίου. Η LPC έχει ως πρωταρχικό στόχο την παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών που εξυπηρετούν τις ανάγκες των καταναλωτών, με ευθύνη απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Zητείται Χειριστής Ανάμειξης, με έδρα τον Ασπρόπυργο.Δείτε περισσότερες πληροφορίες,καθώς και άλλες συναφείς αγγελίες,     εδώ!

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ:_________________________________________