_________________________________________


  Με την εξαγορά της ''Γενικής Κλινικής'' στην Αθήνα και του ''Γαληνού'' στην Θεσσαλονίκη, ο Όμιλος ''Βιοϊατρική'', διαθέτει 2 κλινικές με συνολικό δυναμικό 266 κλινών. Μετά τη ριζική τους ανακαίνιση, οι κλινικές αυτές μετονομάστηκαν σε' Βιοκλινική Αθηνών και Βιοκλινική Θεσσαλονίκης.

  Ακολουθώντας διεθνείς κανόνες και πρωτόκολλα και σχεδιάζοντας και δημιουργώντας από την αρχή, επενδύθηκαν στις 2 Κλινικές όλη η εμπειρία και οι δυνατότητες του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ για την υποδειγματική οικοδόμηση και λειτουργία των υπηρεσιών, με συστηματική εποπτεία για τη διασφάλιση ολικής ποιότητας.

  Κατά τον τρόπο αυτόν, οι Κλινικές ανακαινίστηκαν πλήρως, εξοπλίστηκαν με τα πιο σύγχρονα μέσα, επανδρώθηκαν με νέο προσωπικό και παραδόθηκαν στους πολίτες και τους ιατρούς ως ''Βιοκλινικές'', οι οποίοι τις περιέβαλαν με μεγάλη εμπιστοσύνη από την αρχή. Δείτε την πλήρη περιγραφή των θέσεων εργασίας,     εδώ!


  Μπορείτε να βρείτε περισσότερες αγγελίες,γράφοντας στο παρακάτω κουτί αναζήτησης,τι ψάχνετε (π.χ.: εργασία,θέσεις εργασίας κ.α.) και πατώντας δεξιά,το σχετικό πλήκτρο


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ:_________________________________________