_________________________________________


  Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) είναι ο καθολικός πάροχος ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Είναι Ανώνυμη Εταιρία και από το Δεκέμβριο 2020 η ΕΕΣΥΠ Α.Ε.(Υπερταμείο) κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία παρέχουν σύγχρονες ταχυδρομικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με το στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Τα ΕΛΤΑ έχουν το μονοπώλιο της έκδοσης γραμματοσήμων. Εκδίδουν γραμματόσημα από το 1861.

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) δημοσίευσαν προκηρύξεις για πλήρωση οργανικών θέσεων σε συγκεκριμένες ειδικότητες.

Η πλήρωση των παραπάνω θέσεων θα πραγματοποιηθεί με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα τριών χρόνων.

Γενική Περιγραφή Καθηκόντων 


  • Η ευθύνη για τις πωλήσεις και τα έσοδα όλων των προϊόντων και υπηρεσιών των ΕΛΤΑ καθώς και προϊόντων τρίτων (όπου απαιτείται) σε όλα τα τμήματα των πελατών -Δημόσιο, Μεγάλες Επιχειρήσεις, Μικρομεσαίοι πελάτες και οικιακοί πελάτες- μέσω όλων των καναλιών πώλησης- key account managers, account managers, area managers, Δίκτυο Καταστημάτων, Πρακτορείων
  • Η μελέτη των αγορών και του ανταγωνισμού των υπαρχόντων και δυνητικών πελατών και η κατάρτιση προσφορών (μελέτη, σχεδιασμός και κοστολόγηση έργων) και υποβολή προτάσεων στου πελάτες ανάλογα με τις ανάγκες τους, συμμετοχή σα διαγωνισμούς ανάληψης έργων πελατών


Γενική Περιγραφή Καθηκόντων για τη θέση Διευθυντή Marketing

Τα καθήκοντα της προκηρυσσομένης θέσης ευθύνης στάθμης Διεύθυνσης είναι τα ακόλουθα:

  • Η συμμετοχή στον σχεδιασμό και υλοποίηση της Εμπορικής Στρατηγικής και Πολιτικής της Εταιρείας και η διαμόρφωση του Marketing Plan, των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες του.
  • Η διαχείριση, αξιολόγηση και επαναπροσδιορισμός της εικόνας των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας.
  • Ο σχεδιασμός, η εκπόνηση και η υλοποίηση πλάνων επικοινωνίας/διαφήμισης/προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (Β2Β, Β2C).


Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους συμπληρώνοντας την αίτηση- υπεύθυνη δήλωση, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gr_prokirixeis@elta-net.gr.Δείτε περισσότερα,καθώς και άλλες αγγελίες που πιθανώς να σας ενδιαφέρουν,στη νέα μας σελίδα στο Facebook,      εδώ!

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:


_________________________________________