Βιομηχανία παραγωγής τροφίμων με έδρα την Σπάρτη ζητάει τις ακόλουθες ειδικότητες:

Εργάτες, Εργατοτεχνίτες

Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης, Αόριστου Χρόνου, Πολύ Καλές Αποδοχές, με κάλυψη των εξόδων μετακίνησης η μετεγκατάστασης από άλλη περιοχή

Απαραίτητα Προσόντα : Διάθεση για εργασία , Συνέπεια και Σοβαρότητα

Στείλτε τα βιογραφικά σας στο email: hr@theorangefactory-gr.com ή επικοινωνία στο τηλ. 21092310532

Ζητούνται:

Τεχνικοί με ειδικότητες: Ηλεκτρολόγοι, Μηχανολόγοι, Ψυκτικοί, Υδραυλικοί Μηχανοτεχνίτης, Πρακτικός Μηχανικός, Μηχανοτεχνίτης Εργοστασίου, Συντηρητής, Χειρίστης Μηχανήματων Παραγωγής, Χειρίστης Γραμμής Παραγωγής

Πρακτικές γνώσεις Ηλεκτρολόγου, Μηχανολόγου, Ψυκτικού, Υδραυλικού ή άλλες τεχνικές ειδικότητες γνώσεις.

Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης, Αόριστου Χρόνου, Πολύ Καλές Αποδοχές, με κάλυψη των εξόδων μετακίνησης ή μετέγκαταστασης από άλλη περιοχή
Ζητούνται:

Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολόγος Μηχανικός Αυτοματισμού, Μηχανολόγος Συντηρητής

Απαραίτητα προσόντα:

 • Κάτοχος σχετικού πτυχίου από ανώτερη σχολή
 • Προϋπηρεσία σε βιομηχανικό περιβάλλον με έμφαση στους αυτοματισμούς, PLC
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Επιθυμητή εμπειρία σε βιομηχανικό περιβάλλον
 • Γνώστης μηχανολογικού σχεδίου (ανάλογα την ειδικότητα)
 • Εμπειρία σε συστήματα αέρα, νερού, ατμού (ανάλογα την ειδικότητα)

Προσωπικές ικανότητες: Συνεργασία, επικοινωνία, ομαδικό πνεύμα


Στείλτε τα βιογραφικά σας στο email: hr@theorangefactory-gr.com ή επικοινωνία στο τηλ. 21092310532
Ζητούνται επίσης:

Υπάλληλος ποιοτικού ελέγχου γραμμής παραγωγής,Υπάλληλος κοστολόγησης,Υπάλληλος παραγωγής, Υπάλληλος διοίκησης εργοστασίου,προιστάμενο γραμμής παραγωγής,τεχνολόγος τροφίμων,υπάλληλος διασφάλισης ποιότητας,υπάλληλος Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού,Μηχανικός προμηθειών,Βοηθός Λογιστή

Απαραίτητα προσόντα:

 • Κάτοχος Πτυχίου Αντίστοιχης κατεύθυνσης
 • Γνώση των συστημάτων διασφάλισης Ποιότητας (ISO, FSSC, IFSκ.α.)(ανάλογα την ειδικότητα)
 • Καλή γνώση στη χρήση Η/Υ και προγραμμάτων Office (Outlook, Excel, Word)
 • Απαραίτητη εμπειρία στα λογιστικά (για τον βοηθό λογιστή)
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Επιθυμητή γνώση στη χρήση λογισμικού (ERP, AIMS) (ανάλογα την ειδικότητα)

Προσωπικές ικανότητες: Ομαδικό πνεύμα, ικανότητα συνεργασίας, πιθανή προϋπηρεσία στην Βιομηχανία θα εκτιμηθεί.

Η εταιρεία προσφέρει: Ανταγωνιστικές αποδοχές ανάλογων προσόντων, Σύμβαση αορίστου χρόνου, Πενθήμερη 8ωρη απασχόληση, Εκπαίδευση και προοπτική εξέλιξης, Έξοδα μετακίνησης η μετέγκατασταση από άλλη περιοχή.

Στείλτε τα βιογραφικά σας στο email: hr@theorangefactory-gr.com ή επικοινωνία στο τηλ. 2109231053
H εταιρεία Vitafresh S.A, αναζητά τελειόφοιτους ή σπουδαστές ΤΕΙ ή ΙΕΚ, για να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό ίδρυμα φοίτησης από τμήματα:


-Λογιστικής

-Χρηματοοικονομικών

-Διοίκησης Επιχειρήσεων - Marketing

-Πληροφορικής

-Μηχανογράφησης

-Γραμματειακής Υποστήριξης

-Ηλεκτρολογίας

-Μηχανικών

-Διοίκησης Παραγωγής

-Πληροφορικής

-Ηλεκτρονικών

-Τεχνολογίας Τροφίμων

-Γεωπονίας


Αρμοδιότητες:

 • Καταχώρηση παραστατικών Παραγωγής
 • Υποστήριξη λειτουργιών Παραγωγής & back office
 • Φυσική και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση εγγράφων
 • Παραγγελίες και καταχωρήσεις πρώτες ύλες ανταλλακτικά
 • Υποστήριξη παραγωγής και τεχνικού τμήματος.

Απαιτήσεις θέσης: Υπευθυνότητα, Ομαδικό πνεύμα , Επικοινωνιακές & Οργανωτικές Ικανότητες, Καλή γνώση χρήσης Η/Υ, Διάθεση για εργασία

Παροχές : Συνεχή εκπαίδευση και υποστήριξη, Ευχάριστο περιβάλλον, Δυνατότητα άμεσης πρόσληψης με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης

Στείλτε τα βιογραφικά σας στο email: hr@theorangefactory-gr.com ή επικοινωνία στο τηλ. 2109231053
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: