Περισσότερες από 60.000 θα είναι φέτος οι προσλήψεις εποχικών και συμβασιούχων στο Δημόσιο. Η πολιτεία προγραμματίζει να ξεπεράσουν τις περσινές προσλήψεις εποχικού προσωπικού προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες φορέων του Δημοσίου σε έκτακτο προσωπικό δεδομένου ότι και στο 2021 θα χρειαστεί να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες λόγω πανδημίας σε φορείς όπως ΟΤΑ,δήμοι και νοσοκομεία. Από τον ετήσιο προγραμματισμό έχουν εγκριθεί ήδη 2.618 θέσεις εποχικού προσωπικού!

Το κόστος μισθοδοσίας για τις παραπάνω θέσεις θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, ωστόσο θα γίνουν και άλλες 60.000 προσλήψεις που θα καλυφθούν από άλλους πόρους όπως ΕΣΠΑ, ανταποδοτικό τέλος, αυτοτελείς πόροι δήμων. Ειδικότερα για τους παιδικούς σταθμούς,οι ειδικότητες που θα ζητηθούν θα είναι: Βρεφονηπιοκόμοι, βοηθοί βρεφοκόμοι, μάγειρες,κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι κ.ά..Οι νέες προσλήψεις θα γίνουν,πιθανώς,μέσα στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».


 Πιο συγκεκριμένα,οι υπάλληλοι που προσλαμβάνονται για οκτώ μήνες αφορούν κυρίως ειδικότητες όπως: Διοικητικού - Οικονομικού, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχολόγοι, Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων, Μάγειρες,Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας, κ.α. Εκτός ΑΣΕΠ διενεργούνται οι προσλήψεις που γίνονται για την κάλυψη έκτακτων υγειονομικών αναγκών όπως τώρα στην περίπτωση της πανδημίας.


Τα βασικά κριτήρια πρόσληψης είναι ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών, η προϋπηρεσία στο αντικείμενο της θέσης, ο χρόνος ανεργίας και η οικογενειακή κατάσταση (δηλαδή αν είναι γονέας, πολύτεκνος, μοναδικός γονέας ανήλικου τέκνου ή μέλος οικογένειας ΑμεΑ). Ο φάκελος της υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: Αίτηση (την οποία προμηθεύεται ο ενδιαφερόμενος από τους δήμους, όπου υπάγεται και εδρεύει ο παιδικός σταθμός), φωτοαντίγραφα δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις) και τίτλου σπουδών, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ:ΜΑΘΕΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΕΔΩ!