Κύρια καθήκοντα και ευθύνες:

  • Καθαρισμός αεροσκαφών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε αεροπορικής εταιρίας που εξυπηρετούμε εντός προκαθορισμένου χρόνου
  • Τήρηση κανονισμών υγιεινής και ασφαλείας με βάση τους κανονισμούς του αερολιμένα

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων:

  • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Λυκείου
  • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη ή παρόμοια θέση
  • Επιθυμητή γνώση της αγγλικής γλώσσας

  


Δείτε την πλήρη περιγραφή των θέσεων εργασίας,  εδώ!


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ:


                      

      ΚΑΡΕΛΙΑ: ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ!