Ο Δήμος Πατρέων ανακοίνωσε την πρόσληψη καθαριστριών, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2022 - 2023.

  Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΑΣΕΠ/ΣΟΧ) και θα διαρκέσουν μέχρι τη λήξη του έτους.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο τη συνημμένη αίτηση με αριθμό και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: Δήμος Πατρέων, Πλ. Γεωργίου Α΄ 15-17 (ισόγειο), Τ.Κ. 26221- Ν. Αχαΐασ, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διαχ/σης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Βασιλική Κοτσάλου


Έναρξη και λήξη υποβολής αιτήσεων

Η ημέρα έναρξης υποβολής αιτήσεων είναι η 1η Αυγούστου, ενώ η τελευταία ημέρα είναι η 12η Αυγούστου 2022.Δείτε ακόμα: Θέσεις εργασίας,στα supermarkets ''Market-In'',σε διάφορες ειδικότητες,για πλήρη απασχόληση
Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη,   εδώ!
Πηγή:proson.gr

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ:


                      

     ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΣΤΑ ''THE-MART''!