_________________________________________

  Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE, 100% θυγατρική του Ομίλου OLYMPIA, δραστηριοποιείται για τρεις δεκαετίες στη διεθνή αγορά αποθήκευσης και διάθεσης ενέργειας, έχοντας εξειδίκευση στην ανάπτυξη, παραγωγή και διάθεση συσσωρευτών για βιομηχανικές, προηγμένες και ειδικές εφαρμογές. 

  Ο Όμιλος Εταιρειών Olympia, με ιδρυτή τον Πάνο Γερμανό, αποτελεί πλέον έναν Διεθνή Επενδυτικό Όμιλο με ισχυρή παρουσία σε 11 χώρες με πολλές διαφορετικές εταιρείες.

  Με γνώμονα πάντα την επιχειρηματική αριστεία, ο Όμιλος Olympia ξεκίνησε τη δραστηριοποίησή του το 1980 και συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά στο εξαιρετικά ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον και σε όλες τις αγορές όπου έχει παρουσία, έχοντας ως βασικές αρχές την προσήλωση, τη δημιουργικότητα και την πίστη στη φιλοσοφία του επιχειρείν.

Digital Business Analyst 

θα διαδραματίσετε καθοριστικό ρόλο στην προώθηση ψηφιακών πρωτοβουλιών που στοχεύουν στη βελτιστοποίηση της ανάπτυξης προϊόντων, στη βελτίωση των ροών εργασίας των επιχειρήσεων και στη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας. Η κύρια ευθύνη σας θα είναι να αναλύετε τις επιχειρηματικές διαδικασίες, να συγκεντρώνετε απαιτήσεις και να προτείνετε καινοτόμες ψηφιακές λύσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του οργανισμού. Σε στενή συνεργασία με διαλειτουργικές ομάδες, θα διευκολύνετε την επιτυχή υλοποίηση ψηφιακών έργων, διασφαλίζοντας την ευθυγράμμιση με τους στρατηγικούς στόχους και παρέχοντας μετρήσιμη επιχειρηματική αξία.

Μηχανικό Παραγωγής

Οι βασικές δραστηριότητες και ευθύνες αυτού του ρόλου περιλαμβάνουν:

 • Βοηθήστε με σχέδια διάταξης δαπέδου καταστήματος
 • Σχεδιάζει εξαρτήματα, εξαρτήματα και εργαλεία για εργασίες παραγωγής και συναρμολόγησης.
 • Δημιουργεί τεκμηρίωση παραγωγής, όπως οδηγίες συναρμολόγησης.
 • Μειώνει τη μεταβλητότητα στην κατασκευή παρέχοντας τυπικές μεθόδους εργασίας και οδηγίες εργασίας.
 • Βελτιώνει την απόδοση της κατασκευής αναλύοντας και σχεδιάζοντας τη ροή εργασιών, τις απαιτήσεις χώρου και τη διάταξη του εξοπλισμού.
 • Συμβάλλει σε δραστηριότητες συνεχούς βελτίωσης και εκπαίδευσης.
Μηχανικός συστημάτων πληροφορικής

 • Συνεργαστείτε με τους ενδιαφερόμενους για τη συγκέντρωση και ανάλυση των επιχειρηματικών απαιτήσεων, των ροών εργασίας και των αναγκών του συστήματος για το σχεδιασμό μιας αποτελεσματικής λύσης MES.
 • Αναπτύξτε και σχεδιάστε λύσεις MES που ευθυγραμμίζονται με τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου και καλύπτουν τις συγκεκριμένες ανάγκες του εργοστασίου παραγωγής.
 • Ηγέτης της υλοποίησης και της ενσωμάτωσης λογισμικού και στοιχείων υλικού MES/MOM, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη μετάβαση από τα υπάρχοντα συστήματα.
 • Διαμορφώστε το λογισμικό MES/MOM για να καλύψει τις μοναδικές ανάγκες των διαδικασιών παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής δεδομένων, της αναφοράς και της αυτοματοποίησης ροής εργασιών.
 • Σχεδιάστε και εκτελέστε ολοκληρωμένες διαδικασίες δοκιμών για την επικύρωση της λειτουργικότητας και της απόδοσης του συστήματος MES/MOM.Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες,      εδώ!


   Μπορείτε να βρείτε περισσότερες αγγελίες,γράφοντας στο παρακάτω κουτί αναζήτησης,τι ψάχνετε (π.χ.: εργασία,θέσεις εργασίας κ.α.) και πατώντας δεξιά,το σχετικό πλήκτρο


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ:_________________________________________