Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 4Κ/2023 προκήρυξη,που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας θέσεων μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο 

Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ ΑΕ), 

στο Υπουργείο Εσωτερικών (τ. Εσωτερικών, τ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ΕΚΔΔΑ), 

στον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων(πρώην Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων) (ΕΟΜ), 

στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ), 

στην Ακαδημία Αθηνών,

 στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ), 

στη Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας, 

στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Αμφίκλειας, 

στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Μουζακίου,

 στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ανδρίτσαινας, 

στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Δημητσάνας & Μουσείο της Ελληνικής Σχολής Δημητσάνας Ιστορικό Αρχείο Γορτυνίας, 

στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Μηλεών, 

στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Έδεσσας, 

στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας,

 στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας «Κων/νος Κούμας»,

 στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μουσείο Ληξουρίου Ιακωβάτων,

 στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Τρίπολης, 

στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής», 

στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος,

 στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), 

στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
  Στη συγκεκριμένη προκήρυξη γίνονται τα εξής πτυχία δεκτά:

Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ

Απολυτήριο Λυκείου, ΤΕΛ, ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, Γυμνασίου

Επιπλέον προσμετρώνται τα εξής:

Μεταπτυχιακά

Διδακτορικά

Ξένες γλώσσες

Γνώση χειρισμού Η/Υ

Εμπειρία

Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)

Πολυτεκνία

Τριτεκνία

Αναπηρία (έμμεση ή άμεση)

Σεμινάρια

Αποδεικτικά επιμόρφωσης


Δείτε περισσότερες πληφορορίες,  εδώ!


 Πηγή:ageliesergasias.gr

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: