_________________________________________

  Η ΕΡΤ Α.Ε. δημοσίευσε τρεις νέες προκηρύξεις, οι οποίες προβλέπουν τη σύναψη 4 συμβάσεων μίσθωσης έργου. Ειδικότερα, από την ΕΡΤ ζητούνται άμεσα: 


Διαχειριστής ψηφιακής πλατφόρμας

Για το έργο της παρουσίασης, παραγωγής, επεξεργασίας και υποστήριξης πολυμεσικού περιεχομένου της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX, η ΕΡΤ Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε έναν διαχειριστή ψηφιακής πλατφόρμας.

Η ανωτέρω σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια από 1η Απριλίου 2024 έως 31 Δεκεμβρίου 2024, με δικαίωμα παράτασης. Το έργο θα παραδίδεται στην Αττική, στα γραφεία της ΕΡΤ Α.Ε. στην Αγία Παρασκευή. Η προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη για την προαναφερθείσα σύμβαση μίσθωσης έργου, για το 2024, κατά ανώτατο ποσό, ανέρχεται σε 14.604,12 ευρώ, πλέον τυχόν εργοδοτικών εισφορών και ΦΠΑ.


 


Προγραμματιστής on-air graphics

Για το έργο της παραγωγής προγραμματισμού και ανάπτυξης εφαρμογών και επεξεργασία στατιστικών δεδομένων, η ΕΡΤ Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε έναν προγραμματιστή on-air graphics.

Η ανωτέρω σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της Σύμβασης έως 31 Δεκεμβρίου 2024, με δικαίωμα παράτασης. Το έργο θα παραδίδεται στην Αττική, στα γραφεία της ΕΡΤ Α.Ε. στην Αγία Παρασκευή. Η προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη για την προαναφερθείσα σύμβαση μίσθωσης έργου, για το 2024, κατά ανώτατο ποσό, ανέρχεται σε 13.017,15 ευρώ, πλέον τυχόν εργοδοτικών εισφορών και ΦΠΑ.

Γραφίστες

Για το έργο της προετοιμασίας γραφικών στούντιο, επεξεργασίας και υποστήριξης πολυμεσικού περιεχομένου για τα μέσα της ΕΡΤ ΑΕ (τηλεόραση, Ertflix), η ΕΡΤ Α.Ε. προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου, με δύο γραφίστες.

Η ανωτέρω σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια από 1η Απριλίου 2024 έως 31 Δεκεμβρίου 2024, με δικαίωμα παράτασης. Το έργο θα παραδίδεται στην Αττική, στα γραφεία της ΕΡΤ Α.Ε. στην Αγία Παρασκευή. Η προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη, σύμφωνα με το άρθρο του proson, για την προαναφερθείσα σύμβαση μίσθωσης έργου, για το 2024, κατά ανώτατο ποσό, ανέρχεται σε 33.798,60 ευρώ, πλέον τυχόν εργοδοτικών εισφορών και ΦΠΑ.

Πώς θα στείλετε το βιογραφικό σας

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου στον ιστότοπο της ΕΡΤ Α.Ε., συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση και επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει τη Δευτέρα 25 Μαρτίου 2024.

Η προκήρυξη για τη θέση διαχειριστής ψηφιακής πλατφόρμας

Η προκήρυξη για τη θέση προγραμματιστής on-air graphics

Η προκήρυξη για τις θέσεις γραφίστες

  

Πηγή:proson.gr
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ:   _________________________________________