Τι αλλάζει για τα παιδιά; Ειδικά για τα τέκνα, ο νόμος περί υπηκοότητας αποτελεί μεγάλη πρόοδο. Τα τέκνα αλλοδαπών γονέων που γεννήθηκαν στη Γερμανία, παράλληλα με την υπηκοότητα των γονέων τους λαμβάνουν επίσης γερμανικό διαβατήριο, όταν εσείς έχετε ή ο άλλος γονέας έχει: Ζήσει νόμιμα στη Γερμανία τουλάχιστον οκτώ έτη και κατέχετε άδεια εγκατάστασης ή άδεια διαμονής στην Ε.Ε ή είστε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δικαίωμα στην ελεύθερη μετακίνηση ή ισότιμος πολίτης χώρας του ΕΟΧ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία) ή Ελβετός/ή με δικαίωμα στην ελεύθερη μετακίνηση. 

Εφόσον ο πατέρας ή η μητέρα πληροί τις ως άνω απαιτήσεις δεν απαιτούνται επιπλέον αιτήσεις. Το παιδί σας από τη γέννησή του γίνεται αυτόματα Γερμανός/ίδα υπήκοος/η. Παιδιά που γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου του 2000, των οποίων οι γονείς πληρούν τις ως άνω απαιτήσεις, αποκτούν επομένως διπλή υπηκοότητα. 

Κατά γενικό κανόνα, αυτά τα παιδιά πρέπει να αποφασίσουν πριν από το 21ο έτος της ηλικίας τους εάν επιθυμούν να διατηρήσουν τη γερμανική ή την ξένη υπηκοότητα (η λεγόμενη υποχρέωση επιλογής [Optionspflicht]). Τα παιδιά που μεγάλωσαν στη Γερμανία δεν χρειάζεται να κάνουν αυτή την επιλογή. Αυτό σημαίνει ότι είτε έμειναν εδώ για οκτώ χρόνια είτε έχουν πάει στο σχολείο για έξι χρόνια ή έχουν αποκτήσει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή έχουν ολοκληρώσει κάποια μαθητεία στη Γερμανία.Σε ποιες περιπτώσεις κατ' εξαίρεση μπορώ να κρατήσω την παλιά μου υπηκοότητα;

Εάν προέρχεστε από χώρα η οποία τακτικά αρνείται στους πολίτες της την απαλλαγή από την υπηκοότητα ή εάν αυτή δεν παρέχεται. Δεν πρέπει να παραιτηθείτε από την παλιά σας υπηκοότητα για πολιτογράφηση, εάν το άλλο κράτος θέτει μη εύλογους όρους για την απαλλαγή σας. Μπορεί να είναι για παράδειγμα υπερβολικά υψηλά τέλη (περισσότερα από όσα κερδίζετε σε ένα μήνα, αλλά τουλάχιστον 1.280 €). 

Στο θέμα σχετικά με τι είναι λογικό στη διαδικασία για απαλλαγή από την υπηκοότητά σας, θα ισχύει ένα ηπιότερο μέτρο εφόσον είστε αλλοδαπός που έχει ήδη συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας του. Η πολλαπλή υπηκοότητα μπορεί επίσης να γίνει αποδεκτή εφόσον υφίστανται σημαντικά μειονεκτήματα οικονομικά ή χρηματοοικονομικού δικαίου λόγω της παραίτησής σας από την άλλη υπηκοότητα. Η πολλαπλή υπηκοότητα επίσης γίνεται αποδεκτή εάν ανήκετε σε μια ομάδα που ιδιαίτερα απαιτεί προστασία. 

Αυτή είναι η περίπτωση κατά την οποία έχετε αναγνωριστεί ως πρόσφυγας. Ως πολίτης άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ελβετίας μπορείτε να πολιτογραφηθείτε με την αποδοχή πολλαπλής υπηκοότητας.

Πόσο κοστίζει η πολιτογράφηση; Κατά γενικό κανόνα, είναι απαραίτητο να καταβληθούν τέλη,περίπου 260€,ανά άτομο. Για ανήλικα τέκνα χωρίς δικό τους εισόδημα που πολιτογραφούνται μαζί με τους γονείς τους, απαιτείται η καταβολή 50€,περίπου. Στην περίπτωση ανήλικων τέκνων που πολιτογραφούνται χωρίς τους γονείς τους, ισχύει η καταβολή γενικού τέλους 260€,περίπου.

 Ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα απόκλισης από αυτό το τέλος, π.χ. για λόγους δίκαιης µεταχείρισης και μπορείτε να αιτηθείτε πιο χαμηλό τέλος ή απαλλαγή καταβολής οποιουδήποτε τέλους. 

Εάν η καταβολή του τέλους σάς δημιουργεί προβλήματα λόγω χαμηλού εισοδήματος ή έχετε αρκετά παιδιά που πρόκειται να πολιτογραφηθούν, μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρμόδια αρχή πολιτογράφησης για ενδεχόμενη μείωση των τελών.ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ:

Εγγραφείτε στο newsletter μας: