Ο Γενικός Διευθυντής Ενημέρωσης της ΕΡΤ Α.Ε απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη τριών συμβάσεων μίσθωσης έργου που θα αφορούν στη Διεύθυνση Περιφερειακών Σταθμών της Γενικής Διεύθυνσης Ενημέρωσης της ΕΡΤ. 

Η διάρκεια των ανωτέρω συμβάσεων μίσθωσης έργου ορίζεται από την υπογραφή τους έως 31 Δεκεμβρίου 2023, με δικαίωμα παράτασης.


Υποβολή αιτήσεων

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου στον ιστότοπο της ΕΡΤ Α.Ε., συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση και επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα.


Δείτε αναλυτικά,  εδώ!


Πηγή:proson.gr

Θέσεις εργασίας σε εργοστάσια στη Μεγάλη Βρετανία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: