_________________________________________

  Άνοιξαν αιτήσεις για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στην εταιρεία «Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε.», μέσω συστήματος μοριοδότησης. Η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., η οποία λειτουργεί υπό την εποπτεία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα καλύψει μέσω της προκήρυξης 4Κ/2024 του ΑΣΕΠ 31 θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Στην προκήρυξη μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή απόφοιτοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

  • ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
  • ΠΕ Οικονομικού
  • ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
  • ΠΕ Πληροφορικής (Software Hardware)
  • ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
  • ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
  • ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

  • ΤΕ Λογιστικού
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

  • ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
  • ΔΕ Πληροφορικής

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2024 και ώρα 14:00 το μεσημέρι.


Δείτε και την εν λόγω προκήρυξη,    εδώ!Πηγή:proson.gr

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ:_________________________________________