Ο κλάδος ΑΗΣ Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,για την κάλυψη εποχικών η παροδικών αναγκών του κλάδου, που εδρεύει στην Ξυλοκαμάρα Νεροκούρου του νομού Χανίων.

Οι ειδικότητες

 1. ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ) - 8 θέσεις
 2. ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών - Υποσταθμών (Τ4/Β) - 2 θέσεις
 3. ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων - Τεχνίτες Οργάνων Αυτοματισμού - 1 θέση
 4. ΥΕ Εργατών - 1 θέση

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΗ Α.Ε. ΣΟΧ ΔΕΗ/ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην εξουσιοδοτημένη υπάλληλο του Κλάδου ΑΗΣ Χανίων Μόφορη Ελένη: E.Mofori@dei.gr, τηλ. επικοινωνίας 2821024248.

Νέες θέσεις εργασίας στη Ρόδο

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 9 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου Υποστήριξης ΑΗΣ Ρόδου, που εδρεύει στη Σορώνη - Ρόδου του Δήμου Ρόδου.

Οι ειδικότητες

 1. ΤΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Αυτοματισμού - 1 θέση
 2. ΔΕ Μηχανοτεχνικών ΑΗΣ, ΥΗΣ & Α/Σ - 2 θέσεις
 3. ΔΕ Μηχανοτεχνικών ΜΕΚ - 2 θέσεις
 4. ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Τεχνίτης Οργάνων & Αυτοματισμού) - 2 θέσεις
 5. ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Γερανογέφυρας) - 1 θέση
 6. ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Περονοφόρου - Ανυψωτικού Μηχανήματος Κλαρκ) - 1 θέσηΥποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΗ Α.Ε. ΣΟΧ για πρόσληψη σε ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλλουν αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά στους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της υπηρεσίας, Ελένη - Λουκία Λαού: e.laou@dei.gr και Μιχαήλ Νικολαΐδη - Χατζηνικόλα (τηλ. επικοινωνίας: 22410 49007).

17 νέες θέσεις εργασίας στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας

Η Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 17 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, που εδρεύει στη Μεγαλόπολη του νομού Αρκαδίας.

Οι ειδικότητες

 1. ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών - 1 θέση
 2. ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών - 1 θέση
 3. ΔΕ Βοηθοί Χειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων (με καδοτροχό) - 8 θέσεις
 4. ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκατάστασεων και Εξοπλισμού - Μηχανοτεχνίτες - 3 θέσεις
 5. ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών [Εποχικό Προσωπικό] - 1 θέση
 6. ΔΕ Τεχνικός Λοιπών Ειδικοτήτων - Χορηγητής Καυσίμων - 1 θέση
 7. ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Τεχνίτες Οχημάτων - 2 θέσεις

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΗ Α.Ε. ΣΟΧ 3/2022 για πρόσληψη σε ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλλουν αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: infolignimegalopolis@dei.gr.

Προσλήψεις ηλεκτρολόγων, μηχανολόγων και χημικών μηχανικών στο Δήμο Φλώρινας

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 9 ατόμων για ια την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του νομού Φλώρινας.

Οι ειδικότητες

 1. ΠΕ Ηλεκτρολόγων ή Μηχανολόγων - 6 θέσεις
 2. ΠΕ Χημικών Μηχανικών - 1 θέση
 3. ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών - 2 θέσεις

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΗ Α.Ε. ΣΟΧ 1/2022 για πρόσληψη σε ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλλουνκαι μόνον ηλεκτρονικά στη διεύθυνση C.Kousias@dei.gr ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

ΔΕΗ Α.Ε. / ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ / ΜΕΛΙΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ / Τ.Κ. 53150, υπόψη κ. Κούσια Χρήστου (τηλ. επικοινωνίας 23850 56212).
Πηγή:proson.gr


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: