Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη οχτώ (8) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας και συγκεκριμένα:   • Οχτώ (8) ατόμων ειδικότητας Βοηθού Βρεφοκόμου ΔΕ


  • Κατεβάστε την προκήρυξη,για να δείτε την πλήρη περιγραφή των θέσεων και τη διαδικασία πρόσληψηςΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: