Ζητείται προσωπικό,από το εργοστάσιο του μεταλλικού νερού ''ΚΟΡΠΗ'',σε διάφορες ειδικότητες

H ''Nestle Hellas'' αναζητά για το εργοστάσιο της ''ΚΟΡΠΗ'',άτομο/α για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Ειδικότητα : Μηχανικός Συντήρησης / παραγωγής

Διάρκεια σύμβασης Αορίστου χρόνου

Καθήκοντα / Αρμοδιότητες:

  • Εκτέλεση εργασιών προγραμματισμένης ηλεκτρομηχανολογικής συντήρησης των μηχανημάτων των γραμμών παραγωγής καθώς και του βοηθητικού μηχανολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με το πλάνο συντήρησης του εργοστασίου.
  • Επίλυση απρογραμμάτιστών σταματημάτων των γραμμών παραγωγής.
  • Συμμετοχή στην ανάλυση βλαβών για την μείωση των απρογραμμάτιστων σταματημάτων.
  • Τήρηση των ποιοτικών κριτήριων των παραγόμενων προϊόντων, καθώς και των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.
  • Να προτείνει διορθωτικές ενέργειες για τη βελτίωση της απόδοσης των γραμμών παραγωγής.
  • Συμμετοχή σε projects του εργοστασίου που αφορούν την βελτιστοποίηση των αποδόσεων και των βασικών δεικτών λειτουργικότητας του εργοστασίου.Δείτε αναλυτικά,     εδώ!
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: