Σε πλήρη εξέλιξη είναι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, εκτός των γιατρών, ώστε να καλυφθούν τα κενά τα οποία θα δημιουργηθούν. Όσοι επιλεγούν θα αντικαταστήσουν εργαζομένους στην Υγεία που αρνήθηκαν να εμβολιαστούν. 


  Για τους υποψήφιους όπου είχαν υποβάλει και κατά το παρελθόν αίτηση συμμετοχής σε παλιότερες ενεργοποιήσεις της πλατφόρμας, παρακαλούνται για την προσεκτική ανάγνωση της κωδικοποιημένης ΚΥΑ και των οδηγιών, καθώς έχουν υπάρξει αλλαγές. Παρακαλούνται να ελέγξουν τα αποθηκευμένα δικαιολογητικά τους ως προς την ισχύ τους. Επισημαίνεται ότι έχει αλλάξει το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης (iv). Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν εκ νέου με καινούρια ημερομηνία.    


Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν

Στην εφαρμογή αυτή έχουν δικαίωμα συμμετοχής: -όσοι και όσες επιθυμούν να συμμετάσχουν για 1η φορά στη διαδικασία, εφόσον κατέχουν τα υποχρεωτικά προσόντα ανά Κατηγορία και Κλάδο, όσοι και όσες είχαν συμμετάσχει κατά τις προηγούμενες εφαρμογές και μέχρι την έναρξη των νέων αιτήσεων δεν έχουν τοποθετηθεί σε κάποιο φορέα, όσοι και όσες είχαν συμμετάσχει κατά τις προηγούμενες εφαρμογές και διεγράφησαν/ακυρώθηκαν καθώς δεν είχαν επισυνάψει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή είχαν κάνει λάθος στην αίτησή τους, όσοι και όσες έχουν εκτίσει τις ποινές τους λόγω παραίτησης ή μη αποδοχών και έχουν ενεργοποιηθεί οι taxis κωδικοί τους.

Στη διαδικασία δε μπορούν να συμμετέχουν όσοι/όσες: α) έχουν υπερβεί το 65 έτος της ηλικίας του, β) κατέχουν άλλη θέση ως επικουρικό προσωπικό ή υπηρετούν ως προσωπικό σε Τοπική Ομάδα Υγείας (Τ.Ομ.Υ.) 2 γ) έχουν αρνηθεί την τοποθέτησή τους ως επικουρικό προσωπικό βάσει των πινάκων κατάταξης που προέκυψαν κατόπιν της ενεργοποίησης της ηλεκτρονικής εφαρμογής το 2020, ούτε σε συμπληρωματικές ενεργοποιήσεις του 2020, καθώς και στην τακτική ενεργοποίηση της πλατφόρας για το 2021 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών για την τακτική ενεργοποίηση της πλατφόρμας για το 2021 και δ) έχουν παραιτηθεί από θέση επικουρικού προσωπικού από 1-01-2020 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών. Το επικουρικό προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Πως υποβάλλεται η αίτηση

Η υποβολή των δικαιολογητικών εγγραφής θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Είναι απαραίτητο να επισυνάψετε ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά που αφορούν τα υποχρεωτικά προσόντα και τα μοριοδοτούμενα κριτήρια που έχετε δηλώσει. Πριν προχωρήσετε στην υποβολή αίτησης θα ήταν καλό να διαβάσετε τα αναρτημένα αρχεία στην αρχική σελίδα εισόδου στο σημείο οδηγιες συμπληρωσης αιτησης.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν από όλους τους υποψήφιους είναι: 1. Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας / Διαβατηρίου Ελληνικής Δημοκρατίας / Άδεια Παραμονής και Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (για τους πολίτες τρίτων χωρών) 2. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη καταδίκης (πρότυπο μπορείτε να βρείτε αναρτημένο στη αρχική σελίδα της πλατφόρμας στο σημείο οδηγιες συμπληρωση αιτησης με τον τίτλο ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_iii να το κατεβάσετε, να το συμπληρώσετε και να το υπογράψετε και έπειτα να το επισυνάψετε ηλεκτρονικά - ΔΕΝ απαιτείται επικύρωση γνησιότητας υπογραφής) 3. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη απασχόλησης σε ΤοΜΥ ή ως επικουρικό προσωπικό και μη παραίτησης ή μη αποδοχής θέσης επικουρικού από 1-01-20 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών για την τακτική ενεργοποίηση της πλατφόρμας για το 2021 (πρότυπο μπορείτε να βρείτε αναρτημένο στη αρχική σελίδα της πλατφόρμας στο σημείο οδηγιες συμπληρωση αιτησης με τον τίτλο ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_ iv να το κατεβάσετε, να το συμπληρώσετε και να το υπογράψετε και έπειτα να το επισυνάψετε ηλεκτρονικά - ΔΕΝ απαιτείται επικύρωση γνησιότηταςυπογραφής). 4. Βεβαίωση εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής (για τους άνδρες υποψηφίους και μόνο). Ο/Η υποψήφιος/α έχει δυνατότητα υποβολής αίτησης μονο σε μια ΔΥΠΕ και σε μια κατηγορια και κλαδο. Για παράδειγμα ένας υποψήφιος μπορεί να διαθέτει τα υποχρεωτικά και τα λοιπά πρόσθετα προσόντα για να υποβάλλει αίτηση για ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, όμως θα πρέπει να επιλέξει για ποιόν από τους δύο κλάδους επιθυμεί να δηλώσει ενδιαφέρον. Μπορεί να επιλέξει με σειρά προτίμησης, μέχρι και οχτώ (8) φορείς που λειτουργούν στην γεωγραφική αρμοδιότητα της ΔΥΠΕ επιλογής του. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ πλέον η υποχρέωση των υποψηφίων να περιλαμβάνουν οπωσδήποτε στις προτιμήσεις τους δυο (2) επιλογές από τους φορείς: Ε.Κ.Ε.Α ή Ε.Ο.Φ ή Ε.Κ.Α.Β ή Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ
ΒΙΟΛΟΓΩΝ/ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ / ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ - ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ
ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΦΥΣΙΚΩΝ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ / ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΜΕ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ / ΜΑΙΩΝ-ΜΑΙΕΥΤΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ/ΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ
ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ)
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ/ ΚΛΗΤΗΡΩΝ
ΜΑΓΕΙΡΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΟΔΗΓΩΝ
( Γ΄ ή Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ )
ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ/ ΔΙΑΣΩΣΤΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΧΗΜΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ) Η/Υ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ -ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ /ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ-ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΩΝ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ)
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ (ΦΑΝΟΠΟΙΟΙ)
ΚΗΠΟΥΡΩΝ / ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ
ΨΥΚΤΙΚΩΝΚΛΑΔΟΣ ΥΕ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ / ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΠΛΥΝΤΩΝ


Δείτε περισσότερα και στο:

https://loipoepikouriko.moh.gov.gr/Home.aspxΠηγή: e-dimosio.gr 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: