Ζητείται προσωπικό,για αρτοποιεία και ζαχαροπλαστεία,σε διάφορες πόλεις,δείτε περισσότερες πληροφορίες,ακολουθώντας τον σχετικό σύνδεσμο  εδώ!